Staff

Noritaka Chida

Takaaki Sato

Students

Makoto Yoritate (D2)
Tomoya Sugai (D2)

Takahiro Suto (D1)

Seiya Katahara (M2)
Yoshito Takahashi (M2)
Yoshiyuki Nagashima (M2)

Koki Ishii (M2)
Yuya Okuyama (M2)
Shinsaku Takikawa (M2)
Hayato Tajima (M2)
Shona Banjo (M2)
Koki Matsuzaka (M2)
Tsutomu Matsumoto (M2)
Shio Yamamoto (M2)
Hiroaki Yamamoto (M2)

Chisato Ogihara (M1)
Mayu Kidena (M1)
Yukinori Komiya (M1)
Keiji Sasaki (M1)
Jaehyun Shin (M1)
Eiko Nakasuji (M1)
Kazuki Hanzawa(M1)
Shobu Hiraoka (M1)
Shota Mochizuki (M1)
Risa Yoshii (M1)

Atsushi Azuma (B4)
Ryosuke Okamoto (B4)
Ryosuke Osanai (B4)
Takumi Goda (B4)
Ryosuke Saio (B4)
Yasuki Soda (B4)
Tenga Takahashi (B4)

Reki Nakano (B4)

Kana Hayashi (B4)