Staff

Noritaka Chida

Takaaki Sato

Students

Takahiro Suto (D3)

Seiya Katahara (D2)
Yoshito Takahashi (D2)
Yoshiyuki Nagashima (D2)

Chisato Ogihara (M2)
Mayu Kidena (M2)
Yukinori Komiya (M2)
Keiji Sasaki (M2)
Jaehyun Shin (M2)
Eiko Nakasuji (M2)
Kazuki Hanzawa(M2)
Shobu Hiraoka (M2)
Shota Mochizuki (M2)
Risa Yoshii (M2)

Atsushi Azuma (M1)
Ryosuke Okamoto (M1)
Ryosuke Osanai (M1)
Takumi Goda (M1)
Ryosuke Saio (M1)
Yasuki Soda (M1)
Tenga Takahashi (M1)
Reki Nakano (M1)
Kana Hayashi (M1)

Shota Iiyama (B4)
Yuto Okada (B4)
Yasukazu Sugiyama (B4)
Koya Takei (B4)
Kengo Nomura (B4)
Kenta Maie (B4)
Shori Mukai (B4)
Tatsuya Mori (B4)
Haruka Yasufuku (B4)